Kócsolom! – Pataki Katalin és Generál Péter

Szombat 02:00 – 03:00 – Kócsolom – Ismétlések Műsorvezető: Pataki Katalin és Generál Péter

Amikor két coach úgy segít, hogy észre sem veszi a hallgató, csak élvezi.

2023-12-02 02 óra Kócsolom Nemes Antóniával, aki Professional Certified Coach, és az ICF Magyar Tagozata 2014-ben az „Év Coacha”-nak választotta. 2016-ban jelent meg Integrál Coaching című könyve, és Integrál Coaching képzést indított.

„A legmélyebb önazonosság kutatása, az énazonos élet és az ebből fakadó konstruktív teremtő folyamatok érdekelnek leginkább. Az, hogy hogyan tarthatjuk fenn belső és külső világunk egyensúlyát, hogyan tudunk megmaradni kreatívan, jelenlétben a hétköznapokban – egy olyan világban, amely sokszor próbára teszi a mindannyiunkban meglévő mély belső stabilitást és igazságot.”

( A 2017.08.31-i adás ismétlése )

2023-11-25 02 óra Coaching az egészségügyben.

A Kócsolom vendégei a PAF Alapítvány önkéntesei és egy meglepetés vendég volt.
Amit biztosan megkérdeztünk:
* Hogyan fejleszti az alapítvány a kórházi osztályok öngyógyító képességét?
* Hogyan talált rá a PAF egy új-zélandi orvosra, Robin Youngsonra, aki ugyanezen gondolkodik – szinte a PAF születése óta párhuzamosan?
* Miért jön el Robin Magyarországra a PAF októberi konferenciájára (https://www.szenvedely az egeszsegugyben.hu)?
* Miért dolgoznak ma önkéntes munkában, szenvedélyesen trénerek, coachok, tanácsadók az egészségügyben?

( A 2017.08.24-i adás ismétlése )

2023-11-18 02 óra Juhász Péter, a HRCoach International magyarországi képviselője volt a vendégünk.

Húsz évet töltött nagy multi cégek felső vezetői székében, több évet dolgozott külföldön, ma vállalati vezetőknek ad tanácsot és coacholja őket. Megjelent két könyve (Karrierem könyve, Életem könyve), új megközelítésű interaktív önismereti könyvek, s dolgozott egy harmadik témán, amely az 50+ generáció problémáit dolgozza fel. Egyik küldetése, hogy a magyarok üzleti és vállalkozói önbizalmát növelje.

( A 2017.07.06-i adás ismétlése )

2023-11-11 02 óra

Elvesztettem mindent, mi volt,
Darabjaira hullt, szétesett a múlt.
Nincs kapaszkodó,
Itt állok mezítelen, védtelen.
Létezem.

Stenger Györgyivel verseskötete megjelenésének alkalmából beszélgettünk szerelemről, alkotásról, vágyakról, szenvedélyről, kiteljesedésről.

„Amikor elemi erővel törnek fel bennem az érzelmek, zakatolnak a gondolatok, nem tehetek mást, papírra kell vetnem. Semmilyen szabályt nem követek. Van amikor mindössze pár sor, néha hosszabb, gyakran ötsoros … ”

( A 2017.06.29-i adás ismétlése )

2023-11-04 02 óra Bártfai-Jablonszky Andrea ACC, EMCC alelnök volt a Kócsolom vendége.

„ Csoportokkal dolgozom vezető trénerként, és coachként. Nagyvállalati és KKv szektorban egyaránt megfordulok. Munkám legnagyobb értéke az, hogy részese lehetek annak a folyamatnak, ahogy emberek átlépik korlátaikat, új paradigmákat fedeznek fel és tehetségüket, személyiségüket kibontakoztatva sikereket érnek el. Az EMCC Magyarország alelnöki posztját 1,5 éve töltöm be. Munkám mellett másoddiplomás képzésben a KRE szupervízor szak hallgatója vagyok. Két lányom van, Fanni és Kamilla. ”

( A 2017.06.22-i adás ismétlése )

2023-10-28 02 óra Hollósi Domonkos (Domi) volt a Kócsolom vendége!

„Az Európai Mentoring és Coachnig Szervezet (EMCC) magyarországi elnökeként képviselem és támogatom az itthoni coach és mentor szakma minőségi fejlődését, coach és vezetői kompetenciák fejlesztését oktatom valamint cochokat mentorálok szakmai fejlődésükben.

( A 2017.06.15-i adás ismétlése )

2023-10-21 02 óra Örömteli szervezetek nyomában Dr. Bozsár Gabriellával!

„Vegyészmérnök vagyok, aki már nem molekulákat, hanem embereket próbál átalakulásra bírni.
Nagy szervezetben vezetőként dolgozva is állandóan azt kerestem, hogyan tudnánk jobban, másképpen dolgozni, együttműködni, hogyan lehetnék én, és hogyan lehetne a csapatom egyre jobb abban, amit csinálunk.
Dolgozom trénerként, szervezetfejlesztőként, coachként, facilitátorként. Személyközpontú tanácsadóképzést is végeztem, ebben a szemléletben dolgozom.
De ennél sokkal régebb óta érdekel az emberek lelke, sorsa, életútja, működése, főleg a hivatásukkal, munkájukkal kapcsolatban, a vezetés, a szervezetek élete. Nagyon szeretném, ha minél többen tekintenék a munkát örömforrásnak, megerősítő sikerélménynek, fejlődési, kiteljesedési lehetőségnek. Látom, tapasztalom, hogy erre a mai szervezetek nem nyújtanak sok lehetőséget. Ezért érdekelnek az újfajta szervezeti kultúrák, minden olyan modell, vagy módszertan, amivel hozzájárulhatok ahhoz, hogy ez megváltozzon.”

( A 2017.06.08-i adás ismétlése )

2023-10-14 02 óra Madai Kriszta PCC a Kócsolom vendége volt a Bézsben!

„Tisztelem az életet.

Tisztelem az életet mindenben és mindenkiben, ami és aki körbevesz.

Tisztelem az életet magamban.

Felelősséget vállalok azért, hogy megnyissam a szívem a szeretetre.

Felelősséget vállalok azért, hogy meglássam a másikban a fényt és a ragyogást.

Elfogadom, ami van és engedem, hogy a dolgok megtörténjenek.

Elfogadom a kincseket, amelyeket a világtól kapok.

Hálás vagyok mindazért, ami az emberi találkozásokban születik.

Lelkessé és kíváncsivá tesz annak a lehetősége, hogy az Ügyfelekkel olyan teret, kapcsolatot alakítsunk ki, amely lehetővé teszi a traszformáció és a gyógyulás megtörténtét. Legmélyebb szándékom, hogy abban támogassam az Ügyfeleket, hogy közelebb lépjenek, összekapcsolódjanak az erejükkel, és elszántságot merítsenek ahhoz, hogy felfedezzék és megvalósítsák vágyaikat. Minden alkalommal alázattal és csodálattal tölt el ezeknek a tarnszformatív tereknek az ereje, amelyekben azáltal, hogy adok, kapok és azáltal, hogy elfogadok, adok.”

‘A következő a helyzet. Az emberi lélek nem kér tanácsokat, és nem akarja, hogy megjavítsák vagy megmentsék. Egyszerűen arra vágyik, hogy figyeljenek rá – lássák, hallják és éppen úgy legyenek mellette, ahogy van. Ha egy szenvedő ember lelke előtt ilyen módon teszünk egy mély meghajlást, az alázatunk megerősíti a lélek gyógyító forrásait és önmagunk személyes jelenlétben és figyelemben megtestesülő ajándéka arra hívja a másik lelket, hogy ő is megjelenjen.’ Parker Palmer.

( A 2017.05.18-i adás ismétlése )

2023-10-07 02 óra Dr. Stefany-Tóth Judit Executive coach, Gestalt terapeuta, dipl. szupervizor.

”Egész életem során emberekkel foglalkoztam. Ügyvédi pályám alatt kezdtem tanulmányozni az emberi viselkedés természetét. Észrevettem ugyanis, hogy a jogi problémák mögött legtöbbször külső vagy belső emberi konfliktusok állnak. Érdeklődésem és szenvedélyem egyre inkább az emberek támogatása és fejlesztése felé vitt, ezért először elvégeztem a Károli Egyetem szupervizor szakát, majd több coach képzést és a Norwegian Gestalt Institute College Gestalt terapeuta képzését.

Felváltva az ügyvédi pályát, tizenkét éve dolgozom felső-, és közép vezetőkkel és magánemberekkel coachként, szupervizorként és Gestalt terapeutaként. A Károli Gáspár Egyetem szupervizor szakán oktatok. Emellett a Magyar Gestalt Egyesület elnökeként és a Magyar Coach Szervezetek Szövetségének alelnökeként is dolgozom a szakmánk fejlesztéséért.

Jogi munkám során alkalmazott megoldás-orientált és rendszerszemléletű gondolkodás módom, tizenkét év személyiségfejlesztő tanácsadói gyakorlatom során szerzett emberismeretem és vezetői coaching tudásom, valamint hat éve tartó Gestalt terápiás munkám és pszichológiai háttértudásom együttes alkalmazásával dolgozom a klienseimmel. Abban támogtom és kísérem őket, hogy egyrészt konkrét problémáikra konkrét megoldásokat találjanak, másrészt a bennük rejlő potenciálok és meglévő erőforrásaik növekedjenek. Hiszek abban, hogy mindenkiben benne rejlik az a tudás, amely ahhoz szükséges, hogy változzon, fejlődjön, tudatosabbá váljék és ezáltal boldogabb, teljesebb, egészségesebb életet éljen.”

( A 2017.05.11-i adás ismétlése )

2023-09-30 02 óra Örvényesi Ritát faggattuk a Rádió Bézsben.
Ritának több mint huszonöt éves szakmai tapasztalata van. Dolgozott nemzetközi reklámügynökségi oldalon valamint kereskedelmi és szolgáltatásmarketing szakterületen, s volt nagyvállalati vezető. Szívesen foglalkozik Public Relations és Corporate Social Responsibility programokkal. Három gyerek anyukája, aki úgy véli az üzleti coaching eszköztára – finomítva, adaptálva és kiegészítve – tökéletesen alkalmazható magánéleti gondok megoldására is. Örvényesi Rita a hatodik évfolyamát író Magyar Coachszemle, az első magyar coaching szakfolyóirat alapítója és társ-főszerkesztője,a Magyar Coach Egyesület média-tanácsadója, az ICF Magyar Tagozatának kommunikációs és programigazgatója, a PWA – Sikeres Nőkért Egyesület mentora is.

( A 2017.05.04-i adás ismétlése )

2023-09-23 02 óra ( A 2017.04.27-i adás ismétlése )

2023-09-16 02 óra Ki akar változást? Erőből vagy örömből?

Váradi Szabó Zsuzsa változásmenedzsment szakértővel megtanultunk szembenézni a változás rettenetével.

A változás számomra egy rejtélyes folyamat, erők és ellenerők játéka, izgalmas paradoxon, amelyről hiába tudunk néhány alaptörvényt, mégis újra is újra feladja a leckét, amikor fejlesztőként dolgozom. PhD-s ként a Corvinus Egyetemen a változások tudományos megközelítéseivel foglalkoztam, gyakorlati emberként pedig a szervezetek, vezetői csapatok és egyének változási folyamatait támogatom. Igazából azt keresem, hogyan jön létre az az alkotó, teremtő energia, amiből a változás születik és amiből meg is valósul. Ennek a megteremtésében hiszek, másképp erőből, vagy félelemből születik a változás, ami sem nem örömteli, sem nem hatékony – ez utóbbi a szervezetekben is elfogadott szempont.

Az akadémiai életet üzletire cseréltem.

A Grow Csoport kutatói csapatában 2015 óta foglalkozunk a változásmenedzsment hazai gyakorlatával, elkészítettük a Változásmenedzsment GPS kutatást, amely a szervezetek változáskezelési érettségét „méri”, avagy annak a gyakorlatnak a tudatosságát, módszerességét, minőségét, amelyet a saját szervezetükben azért tesznek, hogy befogadható és végrehajtható változásokat menedzseljenek. A GPS-nek nevezett módszertanunk ahhoz ad eszköztárat a vezetők, HR-esek, projektmenedzserek kezébe, hogy elkötelezzék az embereket a változás iránt, még akkor is, ha az fájdalmas, nehéz, mint mondjuk egy kiszervezés, vagy leépítés. A megközelítésünk tehát abszolút humanisztikus: partnerségen, felhatalmazáson, tiszta kommunikáción alapul, amely önmagában tanítandó a hazai szervezetek vezetőinek, kiváltképp a változások nyomása alatt.

( A 2017.04.20-i adás ismétlése )

2023-09-09 02 óra Mentálmorfózis!

Zsebi Zsuzsanna: “Ápolónőként kezdtem, majd ISO rendszereket építettem. 24 éves koromtól tanácsadóként szervezet és működésfejlesztési projektek, szoftver bevezetések volt a feladatom. Aztán megtaláltam az életfeladatomat. Olyan szervezeteket hozok létre, olyan modelleket alkotok, amelyek ahhoz segítik a magyar társadalmat, hogy a test-lélek-szellem egységében egészségesek legyenek. Elvégeztem a mentálhigiénés képzést, aktív önismereti munkát (pszichodráma, egyéni pszichológussal) végzek és célzottan tanulok (coaching, NLP, parapszicholgia, asztrológia, jóga). Vezetek két céget és egy Alapítványt. Alapdiplomám egészségügyi informatikus. 2 gyermekem van, épp egy – szülői oldalon – nyugalmasnak ígérkező válási folyamatban vagyok az édesapjukkal. Önmunkám fókuszában a női minőség, a félelmek transzformálása, minták átírása, anyaság áll.”

( A 2017.04.13-i adás ismétlése )

2023-08-21 11 óra Jakobsen Petra HR igazgató, trainer és coach.

“Hiszek abban, hogy soha nem csak egy jó út vagy egy helyes megoldás van, és mindenki képes megtalálni a számára legmegfelelőbb utat, ha kellő megértést és támogatást kap ehhez. Magam is vettem már igénybe coachingot, és nekem is nagyon sokat segített – egy külső szem mindig észrevesz olyan dolgokat, amiket az ember maga nem lát, vagy nem úgy lát meg.

Kedvenc témáim a vezető- és szervezetfejlesztés, de szívesen tartok képzéseket illetve előadásokat is. Hobbim a pszichológia, azon belül is kiemelten a gyerek pszichológia és a gyereknevelés. Fentieken túl, mivel gyermekkoromban 9 évet Nigériában, angol nyelvterületen illetve később más országokban is, pl. fél évig Hollandiában, így számos kultúrára és általában a máshogy gondolkodásra nyitott ember vagyok. A kulturális különbségek egy másik komoly hobbi területem – tartok is előadást ebben a témában a Csúcsvezetői szabadegyetemen.”

( A 2017.03.23-i adás ismétlése )

2023-08-07 11 óra Vízi Beáta, “gordonos” vendég-coach volt beszélgetőtársunk a Bézsben!

“Tapasztalatom szerint, mindannyian két dologra vágyunk egész életünkben: elfogadásra és megértésre. Így tudunk teljes életet élni saját magunk és környezetünk megelégedésére.
A rogersi filozófia alapértékei az elfogadás, az empátia, a hitelesség saját életem és szakmai munkám alapját képezik – kulcsok az emberi lélekhez.
Húszéves szakmai munkám során minden korosztállyal foglalkoztam a gyerekektől az idősebb generációig, magán emberekkel és szakemberekkel egyaránt.
Munkám során arra törekszem, hogy partnereim örömteli, együttműködő, játszmamentes emberi kapcsolatokat tartsanak fent önmaguk és környezetük megelégedésére.
Alapszemléletem, melyen keresztül egyénekkel és csoportokkal dolgozom:

a Carl Rogers-i személyközpontú filozófia, az Eric Berne-i személyiségelmélet és a Thomas Gordon féle kommunikációs technika.”

( A 2017.03.02-i adás ismétlése )

2023-07-24 11 óra Szétszórtsággal egy szétszórt világba.

ADHD – áldás vagy átok?

“Nem tudok kis lánggal égni, csakis hatalmas tűzijátékként.”

– írja Bölcskei Mónika, vezetőfejlesztő tréner, coach, facilitátor, aki maga is ADHD-val él.

“Szédületes tempóban élem az életemet, mindig több vasat tartok a tűzben, kreatívan gondolkodok, impulzívan cselekszem, a megérzéseimet követve hozok magánéleti és üzleti döntéseket. Olyan hétköznapi dolgokban látok meg újszerű lehetőségeket, amelyeket más csak tucatnak vél. Ami a szívemen, az a számon. Szeretem kimondani a gondolataimat, szeretem megosztani a tudásomat, az interaktivitás éltet, nagyban gondolkodok.

Nemcsak vezetőfejlesztőnek, hanem vezetőnek is tartom magam. Vezettem már kisebb csapatokat, saját céget, különféle összetételű és létszámú vezetői csoportokat. Minden eddigi tanulmányomat használom, ötvözöm a tudásomat a tapasztalataimmal, bátran nyitok ki újabb kapukat. Törekszem arra, hogy ne akarjam tudni azt, amit a vezetők nálam jobban tudnak, viszont akarjam megkérdezni azt, ami hozzásegíti őket ahhoz a tudáshoz, ami számukra eddig rejtve maradt.”

( A 2017.02.16-i adás ismétlése )

2023-07-10 11 óra Kócsmesék. Boldizsár Ildikó Életválságok meséi – Mesekalauz útkeresőknek című könyvéből olvastunk fel történeteket. És beszélgettünk.

Pataki Katalin és Generál Péter.

( A 2017.02.09-i adás ismétlése )

2023-06-26 11 óra Fejlődj, hogy fejleszthess! – erre biztatják a coachokat Simon Kata és Molnár Era, az Improve alapítói, maguk is coachok, és önismeretben jártas szakemberek. Arra vállalkoznak, hogy a sokadik technika átadása helyett azt az eszközt fejlesszék, amit a coach leginkább használ: a saját személyiségét. Hogy ezt hogyan teszik, és mit adhat ez a coachoknak? Erről beszélgettünk a Kócsolomban.

( A 2017.01.26-i adás ismétlése )

2023-06-12 11 óra One Homless Woman Show.

“Felemelt és energiát adott Lakatosné Jutka, egy 26 éve az utcán élő nő élettörténete. Célom, hogy meglássátok, minden arc mögött ott van egy ember. Jutka igazán elképesztő, energikus és példaértékű ember.”

MARADJUNK ANNYIBAN, hogy Szalai Kriszta színész, író, rendező és Lakatosné Jutka a vendégeink voltak.

( A 2017.01.19-i adás ismétlése )

2023-05-29 11 óra Két kontinens (Ázsia, Európa) három ország (India, Németország, Magyarország) 25 év versenyszférás alkalmazotti és felső vezetői lét és most váltás! Sanjay GUPTA, Coach és Inspirációs Előadó volt a Kócsolom vendége!

( A 2017.01.12-i adás ismétlése )

2023-05-15 11 óra Embodiment, mindfullness és tánc a bizniszben?

Csetneki Csaba, mentor, az ICF által nemzetközileg, PCC (Professional Certified Coach) szinten minősített coach, üzleti edző és tréner.

Üzleti és privát ügyfeleivel folytatott munkája során az embodiment, mindfullness és tánc tapasztalataira alapuló módszertanokat is beépített a vállalati és szervezeti környezetben végzett fejlesztési projektjeibe.

Csaba több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik a szolgáltató és a menedzsment tanácsadó szférában. Mérnöki és tanári egyetemi oklevéllel, valamint coach – üzleti edző posztgraduális diplomával rendelkezik. Sport coaching, team coaching, tréning és facilitálás területeken végzett továbbképzéseket Magyarországon, Németországban és az Egyesült Királyságban.

Csaba elnökségi pozíciót töltött be a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozatában, valamint a Magyar Coachszemle nemzetközi rovatvezetőjeként is tevékenykedett. Rendszeresen publikált és tartott előadásokat hazai és külföldi rendezvényeken, mint például a Magyar Coach Egyesület, a Budapesti Metropolitan Egyetem vagy az ICF programjain.

“Coachként abban támogatlak, hogy vedd kezedbe életed vezetését, és hozd ki magadból a maximumot vagy még annál is többet.”

( A 2017.01.05-i adás ismétlése )

2023-05-01 11 óra “A cselekvés az, ami nem hagyja, hogy a tűz kialudjon” (Bear Grylls)

Van Der Meer Gabriella –
PCC Coach, Teamcoach, Tréner, Facilitátor, Oktató, Hajcsár
a Kócsolom vendége volt.

“Szenvedéllyel, elkötelezettséggel, cselekvés orientáltan jelen lenni ügyfeleimmel a coaching folyamatokban,
Vinni az ICF Magyar Tagozatán belül a jószolgálat zászlaját, oktatni a szakmát. Fontos számomra, hogy ügyfeleim számára biztonságos, megtartó közeget nyújtsak, ahol adott esetben bátran botladozhatnak, nyitogathatják szárnyaikat az új paradigmáik mentén.”

( A 2016.12.15-i adás ismétlése )

2023-04-17 11 óra “Igyekszem megtalálni az elégedettséget és a szeretetet az életemben.”

Szalay Ágival beszélgettünk.

” Coachként és szervezetfejlesztőként dolgozom. Hiszek abban, hogy mindig lehet fejlődni, rácsodálkozni a világra, valami újat kipróbálni. Legnagyobb örömömet mostanában a coachingban és az írásban találom – és annak különösen örülök, hogy a kettőt ötvözni is lehet, és írhatok a coachingról. ”

( A 2016.12.08-i adás ismétlése )

2023-04-03 11 óra 13 év nemzetközi cégvezetés és coaching, 12 év média, 15 év oktatás és tréning, 12 év szervezetfejlesztési tanácsadás, valamint 6 év mediáció és NLP tréneri tapasztalat –

S.Tóth Márta a Kócsolom vendége volt a Rádió Bézsben!

Márta négy évig volt a Studio Moderna (Top Shop) Kft. romániai leányvállalatánál országos ügyvezetőként kihelyezve. Immár 12 éve ezzel párhuzamosan vezette saját romániai cégét és további külföldi cégeket.

Számtalan nemzetközi versenyt nyert ügyvezető igazgatóként és coachként.

2010-ben létrehozta a Coaching, NLP & Mediáció Nemzetközi Akadémiát, ahol saját, márkavédett módszerei segítségével járul hozzá a jövő szakembereinek tudásbővítéséhez.

A Lineo International Consulting Kft. tulajdonosaként a napi operatív feladatokon túl NLP coachinggal, mediációval, szervezetfejlesztéssel, tréningekkel és oktatással foglalkozik.

( A 2016.12.01-i adás ismétlése )

2023-03-20 11 óra Szász Kata!

“Ügyvédként dolgoztam Kaliforniában, amikor először találkoztam a coaching módszerrel. A Coaches’ Training Institute-ban másfél év alatt lediplomáztam, és ICF akkreditált életvezetési coach-á váltam. Abban hiszek, hogy minden esetben a teljes emberrel kell dolgoznom, hisz a különböző életterületek folyamatosan hatnak egymásra, így a coaching folyamat során minddel lehet dolga ügyfélnek. Az ügyfeleim értékrendszerét folyamatosan szemelőtt tartva, visszatérő viselkedés- és gondolkodási folyamataikat észrevételezve segítem őket a változásban vagy elfogadásban, és ösztönzöm őket a tudatos döntéshozatalra.

Az elmúlt 12 évben számos cég felső- és középvezetőjével dolgoztam coachként Amerikában és itthon is, miután 2004-ben visszaköltöztem Magyarországra.”

( A 2016.11.24-i adás ismétlése )

2023-03-06 11 óra Leave a Legacy!

“A nyílt, transzparens, partneri együttműködésben hiszünk, így dolgozunk, ezt tanítjuk.”

Márton Mónika, PCC a Legacy Kft alapító ügyvezetője, szervezetfejlesztési szakember, nemzetközi akkreditációval rendelkező coach volt a Bézsben!

“2013-ban, 15 éves tréner-tanácsadó, szervezetfejlesztő tapasztalatomra alapozva saját céget kezdtem el építeni.

A Legacy ügyfelei szervezetek, vezetők, vezetői csapatok, akiket komplex szervezetfejlesztési, tréning, coaching, team és csoport coaching típusú intervenciókkal segítünk céljaik elérésében.

Szinte minden szektorban és minden vezetői szinten szereztünk tapasztalatot. Mára egy kilenc fős aktívan együtt dolgozó szakmai csapatot alkotunk, azonos értékrendet, szakmai elveket vallunk , és más-más erősségekkel rendelkezünk.

A szervezetekkel való közös munka mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy hatással legyünk a szakmánkra és a munkánk által jó szakemberek kerüljenek ki a piacra. Ennek szellemében vezetem a Legacy Coachképzését és Tréner-Teamcoach-Facilitátor Képzést.

Kiemelkedő feladatomnak tekintem, hogy a Legacy csapatával közösen évről-évre fejlesszük azt a képességünket, amivel a legjobb esélyt tudjuk megadni ügyfeleinknek céljaik elérésében.”

( A 2016.11.03-i adás ismétlése )

2023-02-20 11 óra Migrénesek, figyelem!

A megváltozott tudatállapotok kutatója, Dr. Szabó Gergely Sándor, okleveles pszichológus és egészség szakpszichológus jelölt, egyetemi adjunktus a Kócsolom vendége volt a Bézsben!

Fő a fejünk!

( A 2016.10.27-i adás ismétlése )

2023-02-06 11 óra “5000 coacholt óra tapasztalata, története

írja az én történetemet is.”

Veres Paula corporate, business, life coach a Bézsben!

“7 éve coacholom azokat akik hozzám fordulnak, vagy akiket ‘hozzám küldenek’.

Ez így első hallásra izgalmasan hangozhat, hiszen egyszerre dolgozom belső coachként multinacionális környezetben, és ezzel párhuzamosan coacholok saját vállalkozásban milyen olyan bátor embert, aki változni vágyik, akár üzleti, akár életvezetési témában. Más a feladat, más a kihívás, más a szépség mindkét szerepemben.

Corporate környezetben a vezetőfejlesztés, a kompetenciafejlesztés fókuszú vezetői coaching a specialitásom- közel 200 vezetőt coacholtam az elmúlt években. Külsősként legtöbbször azokkal a magánéleti elakadásokkal keresnek meg, amelyek az egyensúlyhoz, az életben megélt szerepekhez, a hétköznapi játszmákhoz kapcsolódnak.

Az életbe és az emberbe vetett hitem az, ami átitatja a munkámat is. Tudom, hogy mindenki képes 100%- ban a saját jóját kialakítani- van, hogy ebben a folyamatban kísérem pár órát coachként, a mai napig végtelen örömmel és hálával.”

( A 2016.10.20-i adás ismétlése )

2023-01-23 11 óra Kócsolom – határok nélkül!

Ábri Judit, a Coaching Határok Nélkül (CHN) és a CHN Nemzetközi Coach Iskola alapítója, ICF minősítéssel rendelkező nemzetközi coach vizsgáztató volt a következő vendégünk.

Judit 2011 szeptember óta hoz hónapról hónapra nagy neveket a nemzetközi coach és vezetőfejlesztő szakmából Magyarországra, hogy azoktól itthon is tanulhassunk, akik a külföldi nagyvállalatok vezetőit képzik. Azt kérdeztük meg Judittól, hogy ő mit tanult tőlük az 5 év folyamán, mit lát, hova tart a coaching szakma és a vezetőfejlesztés a jövőben, és még arról is szó volt, hogy mi az a 3 dolog, ami elengedhetetlen coachként, ha sikeres akarsz lenni.

https://coachinghataroknelkul.hu/

( A 2016.10.06-i adás ismétlése )

2023-01-09 11 óra A megváltozott tudatállapotok kutatója, Dr. Szabó Gergely Sándor, okleveles pszichológus és egészség szakpszichológus jelölt, egyetemi adjunktus volt a Kócsolom vendége a Bézsben!

“Egyéni és csoportos tanácsadást is tartok. Főbb kutatási területeim közé tartoznak a megváltozott tudatállapotok, úgy mint a relaxáció, imagináció, meditáció és hipnózis. A gyakorlatban is ezekkel a módszerekkel dolgozom az egészségügyben és a magánszférában is. Doktori munkámat a hangok által kiváltott különleges élmények témakörében írtam, jelenlegi tudományos érdeklődésem inkább az egészségpszichológiai alkalmazások felé irányul.”

( A 2016.09.22-i adás ismétlése )

2017-08-31 19 óra Kócsolom Nemes Antóniával,

aki Professional Certified Coach, és az ICF Magyar Tagozata 2014-ben az „Év Coacha”-nak választotta. 2016-ban jelent meg Integrál Coaching című könyve, és most szeptembertől Integrál Coaching képzést indít.

„A legmélyebb önazonosság kutatása, az énazonos élet és az ebből fakadó konstruktív teremtő folyamatok érdekelnek leginkább. Az, hogy hogyan tarthatjuk fenn belső és külső világunk egyensúlyát, hogyan tudunk megmaradni kreatívan, jelenlétben a hétköznapokban – egy olyan világban, amely sokszor próbára teszi a mindannyiunkban meglévő mély belső stabilitást és igazságot.”

2017-08-24 19 óra Coaching az egészségügyben

A Kócsolom vendégei a PAF Alapítvány önkéntesei és egy meglepetés vendég!
Amit biztosan megkérdezünk:
* Hogyan fejleszti az alapítvány a kórházi osztályok öngyógyító képességét?
* Hogyan talált rá a PAF egy új-zélandi orvosra, Robin Youngsonra, aki ugyanezen gondolkodik – szinte a PAF születése óta párhuzamosan?
* Miért jön el Robin Magyarországra a PAF októberi konferenciájára (https://www.szenvedelyazegeszsegugyben.hu)?
* Miért dolgoznak ma önkéntes munkában, szenvedélyesen trénerek, coachok, tanácsadók az egészségügyben?

2017-08-10 19 óra Vetkőzzünk le! – Intimitás a coachingban

Mi van a coaching módszertanokon túl?

Mezei Andi, PCC a Rádió Bézsben csütörtökön este 7-től

Hogyan tudjuk átlépni coachként a korlátainkat?
Ha nem feszegetjük, próbálgatjuk őket rendszeresen, hogyan lehetnénk tisztában velük? Te tisztában vagy a saját korlátaiddal? Mikor feszegetted őket utoljára?
Van olyan megélésed, tapasztalatod, hogy a mély kapcsolat gyógyít?
Mitől válik az együttlét intim, gyógyító kapcsolattá?
4 óra alatt vajon hány berögzött korlátunktól tudunk megszabadulni?
Meg tudunk-e érkezni együtt az intimitásba: a mozdulatlan és a termékeny csend erejéhez?

Valójában ahhoz, hogy egy ember – legyen az éppen coach, vagy bárki más – a legmélyebb intimitásig eljusson az ügyfelével/partnerével, a saját magához való közelkerülésen keresztül vezet az út. Ehhez a saját korlátainkat kell először levetkőzni.
A coach először saját magában teremt intimitást és ehhez hozzáférhető teret. Egy puha, meleg fészket kell készítened, ahova meg tudod hívni a másik embert.

( A 2017.02.23-i adás ismétlése. )

2017-08-03 19 óra Coaching és tangó

A 60 éves Gestalt guru, John Leary-Joyce lesz

csütörtök este 7-től a Rádió Bézsben

Koczka Terézia, Pataki Katalin és Generál Péter beszélgetőtársa.

John Leary-Joyce az elsők között honosította meg a Gestalt-szemléletű megközelítést az Egyesült Királyságban. 1986-ban a Londoni Gestalt Központ ügyvezető igazgatója lett, ahol kollégáival az elkövetkező tíz évben kifejlesztették a Gestalt-terápia oktatási és gyakorlati kereteit.

2000-ben megalapította az Academy of Executive Coachingot, és útjára indította úttörőnek számító programját, amely ötvözte a pszichológia, a vezetéstudomány és a coaching területén megszerzett szaktudását. Az elmúlt évek során egy dinamikusan fejlődő, széles körben elismert céget hozott létre, amely több akkreditációs szervezet által is minősített tréningprogramokat kínál a vezetői coaching és a vezetői csapatok coachingja területén.

A napokban magyarul is megjelent könyvét hatvanadik születésnapjának megünneplésére szánta.

Ebben a közérthető kézikönyvben bemutatja a módszer hátterét képező pszichológiai elméletet és a Gestalt-megközelítés gyakorlati használatát az aktív kísérletezéstől a testmunkán át a személyes jelenlét fejlesztéséig. Számos példán és a coachingfolyamatban alkalmazható gyakorlaton keresztül vezet be a Gestalt használatába a vezetői coaching, a szupervízió, valamint a csapatcoaching területén.

A Gestalt alapelvei a tudatos figyelem, az „itt és mostban” való létezés és az ebből eredő változás, amelynek célja nem az, hogy mások, hanem az, hogy önmagunk legyünk. A Gestalt-coaching a legtöbb coaching megközelítéssel szemben nem a viselkedés megváltoztatására összpontosít. Lényege, hogy ha az energiánkat az éppen zajló helyzet megtapasztalására és elfogadására fordítjuk, a magatartásunk természetesen, erőfeszítés nélkül változik meg. A Gestalt-coach nem segítő, nem visszajelzést adó tanácsadó, hanem az ügyfél egyenrangú közreműködő partnere a coaching folyamatban, kettejük kapcsolatából alakul ki valami előre nem elhatározott, ugyanakkor előrevivő tapasztalat.

( A 2017.03.30-i adás ismétlése. )

2017-07-27 19 óra  Máté Bea Gestalt terapeutával Kócsolódunk ma este 7-től a Bézsben!

„Mi inspirál?

Szeretem, amit csinálok: szórakoztató, izgalmas, néha megható, máskor felemelő, mindig tanulságos. A tréningek és coaching folyamatok inspirálnak minket, hogy merjünk felismerni, megélni, dönteni, lépni, változni és változtatni, alkotni, létrehozni, vagy éppen csak benne lenni… És olykor jókat nevetni is – önmagunkon.”

( A 2017.06.01-i adás ismétlése )

2017-07-20 19 óra „Nem tudunk hibázni, csak tanulni és fejlődni!”

Szentesi Zoltán csütörtökön este 7-től sorsfordulását meséli el nekünk!

„Hiszem, hogy minden ember képes a fejlődésre. Tapasztalatom szerint minden változást megelőz egy kísérlet, amely valamely megjelenő igényünk kielégítését célozza. Ez a kísérlet bátorságot, eltökéltséget és a félelmeinkkel való szembe nézést kívánja meg tőlünk. Után jön a reflexió fázisa, amikor áttekintjük a kísérlet ránk és a környezetre gyakorolt hatását. Végül jön a változás, ha tényleg akarjuk. És kezdődik a ciklus újra és újra. Közben folyamatosan megélünk minden pillanatot, ahol a cél csak egy állomás.”

( A 2017.07.13-i adás ismétlése )

2017-07-13 19 óra „Nem tudunk hibázni, csak tanulni és fejlődni!”

Szentesi Zoltán csütörtökön este 7-től sorsfordulását meséli el nekünk!

„Hiszem, hogy minden ember képes a fejlődésre. Tapasztalatom szerint minden változást megelőz egy kísérlet, amely valamely megjelenő igényünk kielégítését célozza. Ez a kísérlet bátorságot, eltökéltséget és a félelmeinkkel való szembe nézést kívánja meg tőlünk. Után jön a reflexió fázisa, amikor áttekintjük a kísérlet ránk és a környezetre gyakorolt hatását. Végül jön a változás, ha tényleg akarjuk. És kezdődik a ciklus újra és újra. Közben folyamatosan megélünk minden pillanatot, ahol a cél csak egy állomás.”

2017-07-06 19 óra Juhász Péter, a HRCoach International magyarországi képviselője csütörtökön este 7-től élőben a Rádió Bézsben!

Húsz évet töltött nagy multi cégek felső vezetői székében, több évet dolgozott külföldön, ma vállalati vezetőknek ad tanácsot és coacholja őket. Nemrég jelent meg két könyve (Karrierem könyve, Életem könyve), új megközelítésű interaktív önismereti könyvek, s most dolgozik egy harmadik témán, amely az 50+ generáció problémáit dolgozza fel. Egyik küldetése, hogy a magyarok üzleti és vállalkozói önbizalmát növelje.

2017-06-29 19 óra Elvesztettem mindent, mi volt,

Darabjaira hullt, szétesett a múlt.
Nincs kapaszkodó,
Itt állok mezítelen, védtelen.
Létezem.

Stenger Györgyivel csütörtökön este verseskötete megjelenésének alkalmából beszélgetünk szerelemről, alkotásról, vágyakról, szenvedélyről, kiteljesedésről.

„Amikor elemi erővel törnek fel bennem az érzelmek, zakatolnak a gondolatok, nem tehetek mást, papírra kell vetnem. Semmilyen szabályt nem követek. Van amikor mindössze pár sor, néha hosszabb, gyakran ötsoros … ”

2017-06-22 19 óra Bártfai-Jablonszky Andrea ACC, EMCC alelnök a Kócsolom vendége csütörtökön este 7-től!

„12 éve dolgozom csoportokkal vezető trénerként, 4 éve coachként. Nagyvállalati és KKv szektorban egyaránt megfordulok. Munkám legnagyobb értéke az, hogy részese lehetek annak a folyamatnak, ahogy emberek átlépik korlátaikat, új paradigmákat fedeznek fel és tehetségüket, személyiségüket kibontakoztatva sikereket érnek el. Az EMCC Magyarország alelnöki posztját 1,5 éve töltöm be. Munkám mellett másoddiplomás képzésben a KRE szupervízor szak hallgatója vagyok. Két lányom van, Fanni 21 éves, Kamilla 3.”

2017-06-15 19 óra Hollósi Domonkos (Domi) a Kócsolom eheti vendége!

„Az Európai Mentoring és Coachnig Szervezet (EMCC) magyarországi elnökeként képviselem és támogatom az itthoni coach és mentor szakma minőségi fejlődését, coach és vezetői kompetenciák fejlesztését oktatom valamint cochokat mentorálok szakmai fejlődésükben.”

2017-06-08 19 óra Örömteli szervezetek nyomában Dr. Bozsár Gabriellával!

„Vegyészmérnök vagyok, aki már nem molekulákat, hanem embereket próbál átalakulásra bírni.
Nagy szervezetben vezetőként dolgozva is állandóan azt kerestem, hogyan tudnánk jobban, másképpen dolgozni, együttműködni, hogyan lehetnék én, és hogyan lehetne a csapatom egyre jobb abban, amit csinálunk.
Kilencedik éve dolgozom trénerként, szervezetfejlesztőként, coachként, facilitátorként. Személyközpontú tanácsadóképzést is végeztem, ebben a szemléletben dolgozom.
De ennél sokkal régebb óta érdekel az emberek lelke, sorsa, életútja, működése, főleg a hivatásukkal, munkájukkal kapcsolatban, a vezetés, a szervezetek élete. Nagyon szeretném, ha minél többen tekintenék a munkát örömforrásnak, megerősítő sikerélménynek, fejlődési, kiteljesedési lehetőségnek. Látom, tapasztalom, hogy erre a mai szervezetek nem nyújtanak sok lehetőséget. Ezért érdekelnek az újfajta szervezeti kultúrák, minden olyan modell, vagy módszertan, amivel hozzájárulhatok ahhoz, hogy ez megváltozzon.”

2017-06-01 19 óra Máté Bea Gestalt terapeutával Kócsolódunk ma este 7-től a Bézsben!

„Mi inspirál?

Szeretem, amit csinálok: szórakoztató, izgalmas, néha megható, máskor felemelő, mindig tanulságos. A tréningek és coaching folyamatok inspirálnak minket, hogy merjünk felismerni, megélni, dönteni, lépni, változni és változtatni, alkotni, létrehozni, vagy éppen csak benne lenni… És olykor jókat nevetni is – önmagunkon.”

2017-05-18 19 óra Madai Kriszta PCC csütörtökön este a Kócsolom vendége a Bézsben!

„Tisztelem az életet.

Tisztelem az életet mindenben és mindenkiben, ami és aki körbevesz.

Tisztelem az életet magamban.

Felelősséget vállalok azért, hogy megnyissam a szívem a szeretetre.

Felelősséget vállalok azért, hogy meglássam a másikban a fényt és a ragyogást.

Elfogadom, ami van és engedem, hogy a dolgok megtörténjenek.

Elfogadom a kincseket, amelyeket a világtól kapok.

Hálás vagyok mindazért, ami az emberi találkozásokban születik.

Lelkessé és kíváncsivá tesz annak a lehetősége, hogy az Ügyfelekkel olyan teret, kapcsolatot alakítsunk ki, amely lehetővé teszi a traszformáció és a gyógyulás megtörténtét. Legmélyebb szándékom, hogy abban támogassam az Ügyfeleket, hogy közelebb lépjenek, összekapcsolódjanak az erejükkel, és elszántságot merítsenek ahhoz, hogy felfedezzék és megvalósítsák vágyaikat. Minden alkalommal alázattal és csodálattal tölt el ezeknek a tarnszformatív tereknek az ereje, amelyekben azáltal, hogy adok, kapok és azáltal, hogy elfogadok, adok.”

‘A következő a helyzet. Az emberi lélek nem kér tanácsokat, és nem akarja, hogy megjavítsák vagy megmentsék. Egyszerűen arra vágyik, hogy figyeljenek rá – lássák, hallják és éppen úgy legyenek mellette, ahogy van. Ha egy szenvedő ember lelke előtt ilyen módon teszünk egy mély meghajlást, az alázatunk megerősíti a lélek gyógyító forrásait és önmagunk személyes jelenlétben és figyelemben megtestesülő ajándéka arra hívja a másik lelket, hogy ő is megjelenjen.’ Parker Palmer

2017-05-11 19 óra  Dr. Stefany-Tóth Judit

Executive coach, Gestalt terapeuta, dipl. szupervizor

”Egész életem során emberekkel foglalkoztam. Ügyvédi pályám alatt kezdtem tanulmányozni az emberi viselkedés természetét. Észrevettem ugyanis, hogy a jogi problémák mögött legtöbbször külső vagy belső emberi konfliktusok állnak. Érdeklődésem és szenvedélyem egyre inkább az emberek támogatása és fejlesztése felé vitt, ezért először elvégeztem a Károli Egyetem szupervizor szakát, majd több coach képzést és a Norwegian Gestalt Institute College Gestalt terapeuta képzését.

Felváltva az ügyvédi pályát, tizenkét éve dolgozom felső-, és közép vezetőkkel és magánemberekkel coachként, szupervizorként és Gestalt terapeutaként. A Károli Gáspár Egyetem szupervizor szakán oktatok. Emellett a Magyar Gestalt Egyesület elnökeként és a Magyar Coach Szervezetek Szövetségének alelnökeként is dolgozom a szakmánk fejlesztéséért.

Jogi munkám során alkalmazott megoldás-orientált és rendszerszemléletű gondolkodás módom, tizenkét év személyiségfejlesztő tanácsadói gyakorlatom során szerzett emberismeretem és vezetői coaching tudásom, valamint hat éve tartó Gestalt terápiás munkám és pszichológiai háttértudásom együttes alkalmazásával dolgozom a klienseimmel. Abban támogtom és kísérem őket, hogy egyrészt konkrét problémáikra konkrét megoldásokat találjanak, másrészt a bennük rejlő potenciálok és meglévő erőforrásaik növekedjenek. Hiszek abban, hogy mindenkiben benne rejlik az a tudás, amely ahhoz szükséges, hogy változzon, fejlődjön, tudatosabbá váljék és ezáltal boldogabb, teljesebb, egészségesebb életet éljen.”

2017-05-04 19 óra  Ma este 7-től Örvényesi Ritát faggatjuk a Rádió Bézsben.
Ritának több mint huszonöt éves szakmai tapasztalata van. Dolgozott

nemzetközi reklámügynökségi oldalon valamint kereskedelmi és szolgáltatásmarketing szakterületen, s volt nagyvállalati vezető. Szívesen foglalkozik Public Relations és Corporate Social Responsibility programokkal. Három gyerek anyukája, aki úgy véli az üzleti coaching eszköztára – finomítva, adaptálva és kiegészítve – tökéletesen alkalmazható magánéleti gondok megoldására is. Örvényesi Rita a hatodik évfolyamát író Magyar Coachszemle, az első magyar coaching szakfolyóirat alapítója és társ-főszerkesztője,a Magyar Coach Egyesület média-tanácsadója, az ICF Magyar Tagozatának kommunikációs és programigazgatója, a PWA – Sikeres Nőkért Egyesület mentora is.

2017-04-27 19 óra

2017-04-20 19 óra Ki akar változást? Erőből vagy örömből?

Váradi Szabó Zsuzsa változásmenedzsment szakértővel megtanulunk szembenézni a változás rettenetével – csütörtökön este a Bézsben! www.radiobezs.hu

A változás számomra egy rejtélyes folyamat, erők és ellenerők játéka, izgalmas paradoxon, amelyről hiába tudunk néhány alaptörvényt, mégis újra is újra feladja a leckét, amikor fejlesztőként dolgozom. PhD-s ként a Corvinus Egyetemen a változások tudományos megközelítéseivel foglalkoztam, gyakorlati emberként pedig a szervezetek, vezetői csapatok és egyének változási folyamatait támogatom. Igazából azt keresem, hogyan jön létre az az alkotó, teremtő energia, amiből a változás születik és amiből meg is valósul. Ennek a megteremtésében hiszek, másképp erőből, vagy félelemből születik a változás, ami sem nem örömteli, sem nem hatékony – ez utóbbi a szervezetekben is elfogadott szempont.
Az akadémiai életet üzletire cseréltem 5 évvel ezelőtt.
A Grow Csoport kutatói csapatában 2015 óta foglalkozunk a változásmenedzsment hazai gyakorlatával, elkészítettük a Változásmenedzsment GPS kutatást, amely a szervezetek változáskezelési érettségét „méri”, avagy annak a gyakorlatnak a tudatosságát, módszerességét, minőségét, amelyet a saját szervezetükben azért tesznek, hogy befogadható és végrehajtható változásokat menedzseljenek. A GPS-nek nevezett módszertanunk ahhoz ad eszköztárat a vezetők, HR-esek, projektmenedzserek kezébe, hogy elkötelezzék az embereket a változás iránt, még akkor is, ha az fájdalmas, nehéz, mint mondjuk egy kiszervezés, vagy leépítés. A megközelítésünk tehát abszolút humanisztikus: partnerségen, felhatalmazáson, tiszta kommunikáción alapul, amely önmagában tanítandó a hazai szervezetek vezetőinek, kiváltképp a változások nyomása alatt.

2017-04-13 19 óra A Kócsolom bemutatja:

Mentálmorfózis
Zsebi Zsuzsanna este 7-től a Bézsben!

„Ápolónőként kezdtem, majd ISO rendszereket építettem, 24 éves koromtól tanácsadóként, szervezet -és működésfejlesztési projektek, szoftver bevezetés, tervezés több száz cégnél. Aztán megtaláltam a hivatáson belül az életfeladatomat: olyan szervezeteket hozok létre és olyan modelleket alkotok, amelyek ahhoz segítik a magyar társadalmat, hogy test-lélek-szellem egységében egészségesek legyenek. Ennek érdekében céges működéseimet,üzleteimet ez irányba terelem, elvégeztem a mentálhigiénés képzést, 3 éve aktív önismereti munkát (pszichodráma, egyéni pszichológussal) végzek és célzottan tanulok (coaching, NLP, parapszicholgia, asztrológia, jóga). Minden eszközt magamon is használok. Vezetek két céget és egy Alapítványt. Alapdiplomám egészségügyi informatikus. 2 kisgyermekem van, épp egy – szülői oldalon – nyugalmasnak ígérkező válási folyamatban vagyok az édesapjukkal. Önmunkám fókuszában a női minőség, a félelmek transzformálása, minták átírása, anyaság áll.”

2017-04-06 19 óra Tornallyay Éva világutazóval, a Kalangu Coaching alapítójával kócsolódunk csütörtökön este a Rádió Bézsben, este 7-től!

„Nyugat Afrikában nőttem fel, angol nyelvterületen. Több mint 20 évig a nemzetközi idegenforgalomban dolgoztam, ebből 10 évig saját cégem vezetőjeként. A coaching hivatás egy tudatos karrierváltás eredményeként, 45 évesen talált meg. Afrikán kívül éltem Barcelonában és Londonban. Társíró voltam egy angliai kiadású coaching témájú könyvben, Dial a Guru – Awaken Your True Potential címmel. Coaching munkámban nagy hangsúlyt kapnak a más kultúrákból és utazásaim során eltanult értékek, szokások, valamint a pszichodráma és a Gestalt coaching eszközei. Képesítéseimet az alábbi szervezeteknél szereztem meg: Central European Gestalt Institute, Academy of Executive Coaching London, Business Coach Kft. Budapest, Magyar Pszichodráma Egyesület.

Szenvedélyesen hiszek abban, hogy a könnyed, tét nélküli beszélgetések, a valódi kíváncsiság és a kölcsönös tisztelet adják minden sikeres együttműködés alapjait, és ezek egyúttal a tanulás, az új ötletek, és az önfejlesztés végtelen forrásai is.”

( A 2017.03.16-i adás ismétlése )

2017-03-30 19 óra Coaching és tangó

A 60 éves Gestalt guru, John Leary-Joyce lesz

csütörtök este 7-től a Rádió Bézsben

Koczka Terézia, Pataki Katalin és Generál Péter beszélgetőtársa.

John Leary-Joyce az elsők között honosította meg a Gestalt-szemléletű megközelítést az Egyesült Királyságban. 1986-ban a Londoni Gestalt Központ ügyvezető igazgatója lett, ahol kollégáival az elkövetkező tíz évben kifejlesztették a Gestalt-terápia oktatási és gyakorlati kereteit.

2000-ben megalapította az Academy of Executive Coachingot, és útjára indította úttörőnek számító programját, amely ötvözte a pszichológia, a vezetéstudomány és a coaching területén megszerzett szaktudását. Az elmúlt évek során egy dinamikusan fejlődő, széles körben elismert céget hozott létre, amely több akkreditációs szervezet által is minősített tréningprogramokat kínál a vezetői coaching és a vezetői csapatok coachingja területén.

A napokban magyarul is megjelent könyvét hatvanadik születésnapjának megünneplésére szánta.

Ebben a közérthető kézikönyvben bemutatja a módszer hátterét képező pszichológiai elméletet és a Gestalt-megközelítés gyakorlati használatát az aktív kísérletezéstől a testmunkán át a személyes jelenlét fejlesztéséig. Számos példán és a coachingfolyamatban alkalmazható gyakorlaton keresztül vezet be a Gestalt használatába a vezetői coaching, a szupervízió, valamint a csapatcoaching területén.

A Gestalt alapelvei a tudatos figyelem, az „itt és mostban” való létezés és az ebből eredő változás, amelynek célja nem az, hogy mások, hanem az, hogy önmagunk legyünk. A Gestalt-coaching a legtöbb coaching megközelítéssel szemben nem a viselkedés megváltoztatására összpontosít. Lényege, hogy ha az energiánkat az éppen zajló helyzet megtapasztalására és elfogadására fordítjuk, a magatartásunk természetesen, erőfeszítés nélkül változik meg. A Gestalt-coach nem segítő, nem visszajelzést adó tanácsadó, hanem az ügyfél egyenrangú közreműködő partnere a coaching folyamatban, kettejük kapcsolatából alakul ki valami előre nem elhatározott, ugyanakkor előrevivő tapasztalat.

2017-03-23 19 óra  Jakobsen Petra

HR igazgató, trainer és coach

„Hiszek abban, hogy soha nem csak egy jó út vagy egy helyes megoldás van, és mindenki képes megtalálni a számára legmegfelelőbb utat, ha kellő megértést és támogatást kap ehhez. Magam is vettem már igénybe coachingot, és nekem is nagyon sokat segített – egy külső szem mindig észrevesz olyan dolgokat, amiket az ember maga nem lát, vagy nem úgy lát meg.

Kedvenc témáim a vezető- és szervezetfejlesztés, de szívesen tartok képzéseket illetve előadásokat is. Hobbim a pszichológia, azon belül is kiemelten a gyerek pszichológia és a gyereknevelés. Fentieken túl, mivel gyermekkoromban 9 évet Nigériában, angol nyelvterületen illetve később más országokban is, pl. fél évig Hollandiában, így számos kultúrára és általában a máshogy gondolkodásra nyitott ember vagyok. A kulturális különbségek egy másik komoly hobbi területem – tartok is előadást ebben a témában a Csúcsvezetői szabadegyetemen.”

2017-03-16 19 óra Tornallyay Éva világutazóval, a Kalangu Coaching alapítójával kócsolódunk csütörtökön este a Rádió Bézsben, este 7-től!

„Nyugat Afrikában nőttem fel, angol nyelvterületen. Több mint 20 évig a nemzetközi idegenforgalomban dolgoztam, ebből 10 évig saját cégem vezetőjeként. A coaching hivatás egy tudatos karrierváltás eredményeként, 45 évesen talált meg. Afrikán kívül éltem Barcelonában és Londonban. Társíró voltam egy angliai kiadású coaching témájú könyvben, Dial a Guru – Awaken Your True Potential címmel. Coaching munkámban nagy hangsúlyt kapnak a más kultúrákból és utazásaim során eltanult értékek, szokások, valamint a pszichodráma és a Gestalt coaching eszközei. Képesítéseimet az alábbi szervezeteknél szereztem meg: Central European Gestalt Institute, Academy of Executive Coaching London, Business Coach Kft. Budapest, Magyar Pszichodráma Egyesület.

Szenvedélyesen hiszek abban, hogy a könnyed, tét nélküli beszélgetések, a valódi kíváncsiság és a kölcsönös tisztelet adják minden sikeres együttműködés alapjait, és ezek egyúttal a tanulás, az új ötletek, és az önfejlesztés végtelen forrásai is.”

2017-03-09 19 óra Dr. Piczkó Katalin vezető tréner, coach és verseket is ír.

Csütörtökön este 7-től beszélgetünk vele családról, költészetről, szakmáról.
„Orvosi egyetemen végeztem pszichiáterként, „legszebb fiatal éveimet” férfi zárt osztályon töltöttem. Aztán elválva az egészségügytől, tréneri pályafutásomat az OTP közép- és felsővezetői képzéseken kezdtem. Autodidakta módon út közben képződtem (1997-től kezdtem el tréningeket tartani). A mai napig foglalkozom pszichoterápiával is, elsősorban család- és párterápiával és körülbelül 15 éve pedig egyéni vezetői tanácsadással, coachinggal is. Érdekes átjárás van bennem a kettő között, bizonyos elemeket a coaching világából néha használok terápiában is, ugyanakkor a pszichoterápiában elsajátított kompetenciák óhatatlanul működnek bennem a coaching folyamatban. Ha egy lépéssel hátrébb lépünk és kívülről, felülről szemléljük bármelyiket, mindkettő arról is szól számomra, hogy hogyan tudunk a klienseknél önmagukkal kapcsolatban és egy-egy helyzetre vonatkozóan egy „belső igen”-t kialakítani. Az ellenállás, ellenkezés helyett megnyílni és befogadóvá válni, bármit hozzon is a következő pillanat.”

( A 2017.02.02-i adás ismétlése )

2017-03-02 19 óra Vízi Beáta, „gordonos” vendég-coach lesz csütörtökön este 7-kor beszélgetőtársunk a Bézsben!

„Tapasztalatom szerint, mindannyian két dologra vágyunk egész életünkben: elfogadásra és megértésre. Így tudunk teljes életet élni saját magunk és környezetünk megelégedésére.
A rogersi filozófia alapértékei az elfogadás, az empátia, a hitelesség saját életem és szakmai munkám alapját képezik – kulcsok az emberi lélekhez.

Húszéves szakmai munkám során minden korosztállyal foglalkoztam a gyerekektől az idősebb generációig, magán emberekkel és szakemberekkel egyaránt.
Munkám során arra törekszem, hogy partnereim örömteli, együttműködő, játszmamentes emberi kapcsolatokat tartsanak fent önmaguk és környezetük megelégedésére.

Alapszemléletem, melyen keresztül egyénekkel és csoportokkal dolgozom:
a Carl Rogers-i személyközpontú filozófia,
az Eric Berne-i személyiségelmélet és a Thomas Gordon féle kommunikációs technika.”

2017-02-23 19 óra Vetkőzzünk le! – Intimitás a coachingban

Mi van a coaching módszertanokon túl?

Mezei Andi, PCC a Rádió Bézsben csütörtökön este 7-től

Hogyan tudjuk átlépni coachként a korlátainkat?
Ha nem feszegetjük, próbálgatjuk őket rendszeresen, hogyan lehetnénk tisztában velük? Te tisztában vagy a saját korlátaiddal? Mikor feszegetted őket utoljára?
Van olyan megélésed, tapasztalatod, hogy a mély kapcsolat gyógyít?
Mitől válik az együttlét intim, gyógyító kapcsolattá?
4 óra alatt vajon hány berögzött korlátunktól tudunk megszabadulni?
Meg tudunk-e érkezni együtt az intimitásba: a mozdulatlan és a termékeny csend erejéhez?

Valójában ahhoz, hogy egy ember – legyen az éppen coach, vagy bárki más – a legmélyebb intimitásig eljusson az ügyfelével/partnerével, a saját magához való közelkerülésen keresztül vezet az út. Ehhez a saját korlátainkat kell először levetkőzni.
A coach először saját magában teremt intimitást és ehhez hozzáférhető teret. Egy puha, meleg fészket kell készítened, ahova meg tudod hívni a másik embert.

2017-02-16 19 óra Szétszórtsággal egy szétszórt világban

ADHD – áldás vagy átok?
Csütörtök este 7-től a Bézsben!

„Nem tudok kis lánggal égni, csakis hatalmas tűzijátékként.”
– írja Bölcskei Mónika, vezetőfejlesztő tréner, coach, facilitátor, aki maga is ADHD-val él.

„Szédületes tempóban élem az életemet, mindig több vasat tartok a tűzben, kreatívan gondolkodok, impulzívan cselekszem, a megérzéseimet követve hozok magánéleti és üzleti döntéseket. Olyan hétköznapi dolgokban látok meg újszerű lehetőségeket, amelyeket más csak tucatnak vél. Ami a szívemen, az a számon. Szeretem kimondani a gondolataimat, szeretem megosztani a tudásomat, az interaktivitás éltet, nagyban gondolkodok.
Nemcsak vezetőfejlesztőnek, hanem vezetőnek is tartom magam. Vezettem már kisebb csapatokat, saját céget, különféle összetételű és létszámú vezetői csoportokat. Minden eddigi tanulmányomat használom, ötvözöm a tudásomat a tapasztalataimmal, bátran nyitok ki újabb kapukat. Törekszem arra, hogy ne akarjam tudni azt, amit a vezetők nálam jobban tudnak, viszont akarjam megkérdezni azt, ami hozzásegíti őket ahhoz a tudáshoz, ami számukra eddig rejtve maradt.”

2017-02-09 19 óra Kócsmesék. Ma este Boldizsár Ildikó Életválságok meséi – Mesekalauz útkeresőknek című könyvéből olvasunk fel történeteket. És beszélgetünk.

Pataki Katalin és Generál Péter

2017-02-02 19 óra Dr. Piczkó Katalin vezető tréner, coach és verseket is ír.

Csütörtökön este 7-től beszélgetünk vele családról, költészetről, szakmáról.
„Orvosi egyetemen végeztem pszichiáterként, „legszebb fiatal éveimet” férfi zárt osztályon töltöttem. Aztán elválva az egészségügytől, tréneri pályafutásomat az OTP közép- és felsővezetői képzéseken kezdtem. Autodidakta módon út közben képződtem (1997-től kezdtem el tréningeket tartani). A mai napig foglalkozom pszichoterápiával is, elsősorban család- és párterápiával és körülbelül 15 éve pedig egyéni vezetői tanácsadással, coachinggal is. Érdekes átjárás van bennem a kettő között, bizonyos elemeket a coaching világából néha használok terápiában is, ugyanakkor a pszichoterápiában elsajátított kompetenciák óhatatlanul működnek bennem a coaching folyamatban. Ha egy lépéssel hátrébb lépünk és kívülről, felülről szemléljük bármelyiket, mindkettő arról is szól számomra, hogy hogyan tudunk a klienseknél önmagukkal kapcsolatban és egy-egy helyzetre vonatkozóan egy „belső igen”-t kialakítani. Az ellenállás, ellenkezés helyett megnyílni és befogadóvá válni, bármit hozzon is a következő pillanat.”

2017-01-26 19 óra Fejlődj, hogy fejleszthess! – erre biztatják a coachokat Simon Kata és Molnár Era, az Improve alapítói, maguk is coachok, és önismeretben jártas szakemberek. Arra vállalkoznak, hogy a sokadik technika átadása helyett azt az eszközt fejlesszék, amit a coach leginkább használ: a saját személyiségét. Hogy ezt hogyan teszik, és mit adhat ez a coachoknak? Erről beszélgetünk a csütörtöki Kócsolomban este 7-kor.

2017-01-19 19 óra One Homless Woman Show

„Felemelt és energiát adott Lakatosné Jutka, egy 26 éve az utcán élő nő élettörténete. Célom, hogy meglássátok, minden arc mögött ott van egy ember. Jutka igazán elképesztő, energikus és példaértékű ember.”

MARADJUNK ANNYIBAN, hogy Szalai Kriszta színész, író, rendező és Lakatosné Jutka csütörtökön este 7-től a Rádió Bézsben a vendégeink lesznek!

2017-01-12 19 óra Két kontinens (Ázsia, Európa)

három ország (India, Németország, Magyarország)
25 év versenyszférás alkalmazotti és felső vezetői lét
és most váltás!

Sanjay GUPTA, Coach és Inspirációs Előadó csütörtökön este 7-től a Kócsolom vendége!

2017-01-05 19 óra Embodiment, mindfullness és tánc a bizniszben?

csütörtök este 7-kor
Csetneki Csaba, mentor, az ICF által nemzetközileg, PCC (Professional Certified Coach) szinten minősített coach, üzleti edző és tréner.

Üzleti és privát ügyfeleivel folytatott munkája során az embodiment, mindfullness és tánc tapasztalataira alapuló módszertanokat is beépít a vállalati és szervezeti környezetben végzett fejlesztési projekjeibe.
Csaba több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik a szolgáltató és a menedzsment tanácsadó szférában. Mérnöki és tanári egyetemi oklevéllel, valamint coach – üzleti edző posztgraduális diplomával rendelkezik. Sport coaching, team coaching, tréning és facilitálás területeken végzett továbbképzéseket Magyarországon, Németországban és az Egyesült Királyságban.
Csaba elnökségi pozíciót tölt be a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozatában, valamint a Magyar Coachszemle nemzetközi rovatvezetőjeként is tevékenykedik. Rendszeresen publikál és tart előadásokat hazai és külföldi rendezvényeken, mint például a Magyar Coach Egyesület, a Budapesti Metropolitan Egyetem vagy az ICF programjain.

“Coachként abban támogatlak, hogy vedd kezedbe életed vezetését, és hozd ki magadból a maximumot vagy még annál is többet.”

2016-12-29 19 óra “Nekem a vezetési tanácsadás, az executive coaching jutalomjáték, örömforrás.”

Sivó Imre a mai vendégünk.
“Azok keresnek leginkább, akiknek a képzett coach , a vezetői élethelyzetet jól ismerő, a tapasztalt ember hiteles utitárs. Már jó ideje az foglalkoztat, hogy az autentikus, kerek, egész életre törekvő ember hogyan válik a kíválóság motorjává, és mint minden coach a klienseimmel együtt tanulok magamról is.

25 évet töltöttem élenjáró vállalatok vezetői pozícióiban (Taurus, Zwack Unicum, MOL) , az utóbbi 15 évben vezetési tanácsadóként működöm. Tulajdonképpen mindig ugyanaz érdekelt: Mitől lehet egy vezetői teljesítmény kiemelkedő, hogyan fejlődnek, élnek ezek a különleges emberek és szervezetek és az utóbbi időben az is, hogy hogyan tudom segíteni, támogatni őket.”

( A 2016.11.17-i adás ismétlése )

2016-12-22 19 óra Az „Itt és most” és a „szeretetteljes provokáció”

Beszélgetés Snír Péterrel, az In Dynamics Consulting Kft. Business és Life Coach képzés vezetőjével, a Provokatív coaching és a Csoportdinamikai tréningmódszer hazai meghonosítójával.

csütörtökön este 7-től a Rádió Bézsben

„Először több mint húsz éve az „itt és most”-ot a Jálics Ferenc féle kiüresítő meditációkban tanultam, ahol azzal a szándékkal ültünk le meditálni, hogy gyakoroljuk a jelenlétet. Ez nem könnyű, mert csak a légzésre „kell” figyelni, és ennek ellenére ez nagyon nehéz. Rögtön jönnek a gondolatok melyek elvisznek a múltba, emlékek vagy párbeszédek formájában, vagy a jövőbe, a tervezésbe. Ezt tanultam később a pszichodrámában, ahol a múltat jelenné alakítjuk át és feldolgozzuk.
Mustó Péternek köszönhetem, hogy Magyarországra hozta a Karl Schattenhofert, akitől a csoportdinamikai módszert tanultam. Ennek a lényege, hogy megéljük a csoportban a jelent és vizsgáljuk a viselkedésünk hatását másokra és mások hatását ránk a csoportban. Erről a hatásról pedig a visszajelzés által kapunk információt. Talán nincs is hatékonyabb eszköz a viselkedés változtatásra, mint egy őszinte visszajelzés. A visszajelzés lényege, hogy milyen érzést váltok ki a másik emberből. Erre ki vagyunk éhezve. Ezt tapasztalom minden szervezetben, ahol dolgozom, hogy visszajelzést kapjanak az emberek a viselkedésükre az „itt és mostban”. Mert általában kevés őszinte visszajelzés van a cégekben.
A visszajelzés abszurd formája a szeretetteljes provokáció, ahol a velem lévőnek görbe tükröt tartok arról, hogy hogyan is hat az „itt és mostban”. Amikor pl. a coachingban azt mondja nekem az ügyfelem, hogy ő valamit nem tud megcsinálni, akkor azt válaszolom provokatívan, hogy ez így van, mert pl. ebben a korban már nem is lehet változni, mert már túl öreg ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni. Erre általában nevetés a válasz, mert ez nevetséges, hogy a kora legyen az akadály. És a humor fellazít és relativizál és a meglévő ellenállás átalakul cselekvéssé.”

( A 2016.10.13-i adás ismétlése )

2016-12-15 19 óra “A cselekvés az, ami nem hagyja, hogy a tűz kialudjon” (Bear Grylls)

van der Meer Gabriella –
PCC Coach, Teamcoach, Tréner, Facilitátor, Oktató, Hajcsár
a Kócsolom vendége csütörtökön este 7-től!

„Szenvedéllyel, elkötelezettséggel, cselekvés orientáltan jelen lenni ügyfeleimmel a coaching folyamatokban,
Vinni az ICF Magyar Tagozatán belül a jószolgálat zászlaját, oktatni a szakmát. Fontos számomra, hogy ügyfeleim számára biztonságos, megtartó közeget nyújtsak, ahol adott esetben bátran botladozhatnak, nyitogathatják szárnyaikat az új paradigmáik mentén.”

2016-12-08 19 óra „Igyekszem megtalálni az elégedettséget és a szeretetet az életemben.”

Szalay Ágival beszélgetünk csütörtökön este 7-től!

Coachként és szervezetfejlesztőként dolgozom. Hiszek abban, hogy mindig lehet fejlődni, rácsodálkozni a világra, valami újat kipróbálni. Legnagyobb örömömet mostanában a coachingban és az írásban találom – és annak különösen örülök, hogy a kettőt ötvözni is lehet, és írhatok a coachingról.

2016-12-01 19 óra 13 év nemzetközi cégvezetés és coaching, 12 év média, 15 év oktatás és tréning, 12 év szervezetfejlesztési tanácsadás, valamint 6 év mediáció és NLP tréneri tapasztalat –

S.Tóth Márta  este 7-től a Kócsolom vendége a Rádió Bézsben!
Márta négy évig volt a Studio Moderna (Top Shop) Kft. romániai leányvállalatánál országos ügyvezetőként kihelyezve. Immár 12 éve ezzel párhuzamosan vezette saját romániai cégét és további külföldi cégeket.

Számtalan nemzetközi versenyt nyert ügyvezető igazgatóként és coachként.
2010-ben létrehozta a Coaching, NLP & Mediáció Nemzetközi Akadémiát, ahol saját, márkavédett módszerei segítségével járul hozzá a jövő szakembereinek tudásbővítéséhez.

A Lineo International Consulting Kft. tulajdonosaként a napi operatív feladatokon túl NLP coachinggal, mediációval, szervezetfejlesztéssel, tréningekkel és oktatással foglalkozik.

2016-11-24 19 óra Szász Kata!

„Ügyvédként dolgoztam Kaliforniában, amikor először találkoztam a coaching módszerrel. A Coaches’ Training Institute-ban másfél év alatt lediplomáztam, és ICF akkreditált életvezetési coach-á váltam. Abban hiszek, hogy minden esetben a teljes emberrel kell dolgoznom, hisz a különböző életterületek folyamatosan hatnak egymásra, így a coaching folyamat során minddel lehet dolga ügyfélnek. Az ügyfeleim értékrendszerét folyamatosan szemelőtt tartva, visszatérő viselkedés- és gondolkodási folyamataikat észrevételezve segítem őket a változásban vagy elfogadásban, és ösztönzöm őket a tudatos döntéshozatalra.
Az elmúlt 12 évben számos cég felső- és középvezetőjével dolgoztam coachként Amerikában és itthon is, miután 2004-ben visszaköltöztem Magyarországra.”

2016-11-17 19 óra “Nekem a vezetési tanácsadás, az executive coaching jutalomjáték, örömforrás.”

Sivó Imre a mai vendégünk.
“Azok keresnek leginkább, akiknek a képzett coach , a vezetői élethelyzetet jól ismerő, a tapasztalt ember hiteles utitárs. Már jó ideje az foglalkoztat, hogy az autentikus, kerek, egész életre törekvő ember hogyan válik a kíválóság motorjává, és mint minden coach a klienseimmel együtt tanulok magamról is.

25 évet töltöttem élenjáró vállalatok vezetői pozícióiban (Taurus, Zwack Unicum, MOL) , az utóbbi 15 évben vezetési tanácsadóként működöm. Tulajdonképpen mindig ugyanaz érdekelt: Mitől lehet egy vezetői teljesítmény kiemelkedő, hogyan fejlődnek, élnek ezek a különleges emberek és szervezetek és az utóbbi időben az is, hogy hogyan tudom segíteni, támogatni őket.”

2016-11-10 19 óra „Egyszerűség – szeretetteljes precizió – vágyott jövő”

Csütörtök este 7-től a Rádió Bézsben!

Vendégünk, Hankovszky Katalin, coacholásban, coachképzésben, családban és doktorálásban utazik. A Solutionsurfers Magyarország csapatával azon dolgozik, hogy a megoldásfókuszú brief beszélgetésvezetés könnyen megtanulható legyen, és társadalmi együttlétünk eldugott zugaiba is eljusson.

( A 2016.09.15-i adás ismétlése )

2016-11-03 19 óra Leave a Legacy!

„A nyílt, transzparens, partneri együttműködésben hiszünk, így dolgozunk, ezt tanítjuk.”

Márton Mónika, PCC a Legacy Kft alapító ügyvezetője, szervezetfejlesztési szakember, nemzetközi akkreditációval rendelkező coach ma este a Bézsben!

„2013-ban, 15 éves tréner-tanácsadó, szervezetfejlesztő tapasztalatomra alapozva saját céget kezdtem el építeni.
A Legacy ügyfelei szervezetek, vezetők, vezetői csapatok, akiket komplex szervezetfejlesztési, tréning, coaching, team és csoport coaching típusú intervenciókkal segítünk céljaik elérésében.
Szinte minden szektorban és minden vezetői szinten szereztünk tapasztalatot. Mára egy kilenc fős aktívan együtt dolgozó szakmai csapatot alkotunk, azonos értékrendet, szakmai elveket vallunk , és más-más erősségekkel rendelkezünk.
A szervezetekkel való közös munka mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy hatással legyünk a szakmánkra és a munkánk által jó szakemberek kerüljenek ki a piacra. Ennek szellemében vezetem a Legacy Coachképzését és Tréner-Teamcoach-Facilitátor Képzést.
Kiemelkedő feladatomnak tekintem, hogy a Legacy csapatával közösen évről-évre fejlesszük azt a képességünket, amivel a legjobb esélyt tudjuk megadni ügyfeleinknek céljaik elérésében.”

2016-10-27 19 óra Migrénesek, figyelem!

Csütörtökön este a megváltozott tudatállapotok kutatója, Dr. Szabó Gergely Sándor, okleveles pszichológus és egészség szakpszichológus jelölt, egyetemi adjunktus újra a Kócsolom vendége a Bézsben!

Fő a fejünk!

2016-10-20 19 óra „5000 coacholt óra tapasztalata, története

írja az én történetemet is.”

Veres Paula corporate, business, life coach a Bézsben!

„7 éve coacholom azokat akik hozzám fordulnak, vagy akiket ‘hozzám küldenek’.
Ez így első hallásra izgalmasan hangozhat, hiszen egyszerre dolgozom belső coachként multinacionális környezetben, és ezzel párhuzamosan coacholok saját vállalkozásban milyen olyan bátor embert, aki változni vágyik, akár üzleti, akár életvezetési témában. Más a feladat, más a kihívás, más a szépség mindkét szerepemben.
Corporate környezetben a vezetőfejlesztés, a kompetenciafejlesztés fókuszú vezetői coaching a specialitásom- közel 200 vezetőt coacholtam az elmúlt években. Külsősként legtöbbször azokkal a magánéleti elakadásokkal keresnek meg, amelyek az egyensúlyhoz, az életben megélt szerepekhez, a hétköznapi játszmákhoz kapcsolódnak.

Az életbe és az emberbe vetett hitem az, ami átitatja a munkámat is. Tudom, hogy mindenki képes 100%- ban a saját jóját kialakítani- van, hogy ebben a folyamatban kísérem pár órát coachként, a mai napig végtelen örömmel és hálával.”

2016-10-13 19 óra Az „Itt és most” és a „szeretetteljes provokáció”

Beszélgetés Snír Péterrel, az In Dynamics Consulting Kft. Business és Life Coach képzés vezetőjével, a Provokatív coaching és a Csoportdinamikai tréningmódszer hazai meghonosítójával.

csütörtökön este 7-től a Rádió Bézsben

„Először több mint húsz éve az „itt és most”-ot a Jálics Ferenc féle kiüresítő meditációkban tanultam, ahol azzal a szándékkal ültünk le meditálni, hogy gyakoroljuk a jelenlétet. Ez nem könnyű, mert csak a légzésre „kell” figyelni, és ennek ellenére ez nagyon nehéz. Rögtön jönnek a gondolatok melyek elvisznek a múltba, emlékek vagy párbeszédek formájában, vagy a jövőbe, a tervezésbe. Ezt tanultam később a pszichodrámában, ahol a múltat jelenné alakítjuk át és feldolgozzuk.
Mustó Péternek köszönhetem, hogy Magyarországra hozta a Karl Schattenhofert, akitől a csoportdinamikai módszert tanultam. Ennek a lényege, hogy megéljük a csoportban a jelent és vizsgáljuk a viselkedésünk hatását másokra és mások hatását ránk a csoportban. Erről a hatásról pedig a visszajelzés által kapunk információt. Talán nincs is hatékonyabb eszköz a viselkedés változtatásra, mint egy őszinte visszajelzés. A visszajelzés lényege, hogy milyen érzést váltok ki a másik emberből. Erre ki vagyunk éhezve. Ezt tapasztalom minden szervezetben, ahol dolgozom, hogy visszajelzést kapjanak az emberek a viselkedésükre az „itt és mostban”. Mert általában kevés őszinte visszajelzés van a cégekben.
A visszajelzés abszurd formája a szeretetteljes provokáció, ahol a velem lévőnek görbe tükröt tartok arról, hogy hogyan is hat az „itt és mostban”. Amikor pl. a coachingban azt mondja nekem az ügyfelem, hogy ő valamit nem tud megcsinálni, akkor azt válaszolom provokatívan, hogy ez így van, mert pl. ebben a korban már nem is lehet változni, mert már túl öreg ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni. Erre általában nevetés a válasz, mert ez nevetséges, hogy a kora legyen az akadály. És a humor fellazít és relativizál és a meglévő ellenállás átalakul cselekvéssé.”

2016-10-06 19 óra Kócsolom – határok nélkül!

Ábri Judit, a Coaching Határok Nélkül (CHN) és a CHN Nemzetközi Coach Iskola alapítója, ICF minősítéssel rendelkező nemzetközi coach vizsgáztató lesz a következő vendégünk.

Judit pont 5 éve, 2011 szeptember óta hoz hónapról hónapra nagy neveket a nemzetközi coach és vezetőfejlesztő szakmából Magyarországra, hogy azoktól itthon is tanulhassunk, akik a külföldi nagyvállalatok vezetőit képzik. Azt fogjuk Judittól megkérdezni, hogy ő mit tanult tőlük az 5 év folyamán, mit lát, hova tart a coaching szakma és a vezetőfejlesztés a jövőben, és még arról is szó lesz, hogy mi az a 3 dolog, ami elengedhetetlen coachként, ha sikeres akarsz lenni.
www.coachinghataroknelkul.hu

2016-09-29 19 óra „Egyszerűség – szeretetteljes precizió – vágyott jövő”

Csütörtök este 7-től a Rádió Bézsben!

Vendégünk, Hankovszky Katalin, coacholásban, coachképzésben, családban és doktorálásban utazik. A Solutionsurfers Magyarország csapatával azon dolgozik, hogy a megoldásfókuszú brief beszélgetésvezetés könnyen megtanulható legyen, és társadalmi együttlétünk eldugott zugaiba is eljusson.

( A 2016.09.15-i adás ismétlése )

2016-09-22 19 óra A megváltozott tudatállapotok kutatója, Dr. Szabó Gergely Sándor, okleveles pszichológus és egészség szakpszichológus jelölt, egyetemi adjunktus ma este 7-től a Kócsolom vendége a Bézsben!

„Egyéni és csoportos tanácsadást is tartok. Főbb kutatási területeim közé tartoznak a megváltozott tudatállapotok, úgy mint a relaxáció, imagináció, meditáció és hipnózis. A gyakorlatban is ezekkel a módszerekkel dolgozom az egészségügyben és a magánszférában is. Doktori munkámat a hangok által kiváltott különleges élmények témakörében írtam, jelenlegi tudományos érdeklődésem inkább az egészségpszichológiai alkalmazások felé irányul.”

2016-09-15 19 óra „Egyszerűség – szeretetteljes precizió – vágyott jövő”

Csütörtök este 7-től a Rádió Bézsben!

Vendégünk, Hankovszky Katalin, coacholásban, coachképzésben, családban és doktorálásban utazik. A Solutionsurfers Magyarország csapatával azon dolgozik, hogy a megoldásfókuszú brief beszélgetésvezetés könnyen megtanulható legyen, és társadalmi együttlétünk eldugott zugaiba is eljusson.

2016-09-08 18 óra
2016-09-08 19 óra Csütörtökön este 6-tól Boros Andrással beszélgetünk

„Azt, hogy humanisztikus pszichológus vagyok, nyilván meghatározza, hogy hol és kiktől tanultam. Most csak Virginia Satirt említeném, akinél emberibb embert, és mellesleg hatékonyabb terapeutát nem láttam. Egy életre meghatározó volt a vele való találkozás.
És hogy ez számomra mit jelent szakmailag?
Azt elsősorban, hogy az ember egy élő rendszer, akit nem kell noszogatni a fejlődésre, mert a lényegébe van kódolva a fejlődés. Csak meg kell nézni tavasszal a virágokat vagy a fákat: az ember, a maga szintjén ugyanezt csinálja.
Másrészt azt, hogy az ember egyben a nagybetűs Ember is, azaz olyan törekvésekkel és lehetőségekkel is rendelkezik, amikkel más élőlények nem. Ezért, amikor emberekkel dolgozom, igyekszem ehhez kapcsolódni, és megmutatni nekik ezt, vagy inkább rámutatni erre, hiszen mélyen úgyis tudja ezt mindenki. Másrészt segítek megtapasztalni azt is, hogy jobban járnak, ha nem ilyenné vagy olyanná akarnak válni, hanem ha felvállalják azt, akik valójában.
Harmadrészt jelenti azt is, hogy segítőként én is ember vagyok, a nagyszerűségemmel és a hibáimmal együtt, és a segítő kapcsolatban én is lehetek az, aki valójában vagyok. És nem azzal segítek vagy gyógyítok, ha igyekszem a tökéletesség és a tévedhetetlenség látszatát kelteni, hanem azzal, ha valódi, élő emberként vagyok a másik mellett. Talán nincs is ennél nagyszerűbb élmény… ”
Boros Andrással beszélgetünk

( A 2016.08.11-i adás ismétlése )

2016-09-01 18 óra
2016-09-01 19 óra „A Térben. A Mozdulatban. A Tekintetben. A Kapcsolatban. Az Ölelésben. Ott az Élet. – Csak ennyi? – Csak ennyi.”

Kövesdi Krisztinával este 6-tól a Bézsben családállításról is beszélgetünk!

( A 2016.08.04-i adás ismétlése )

2016-08-25 18 óra
2016-08-25 19 óra Coach, Certified Points-of-YouTM tréner, folyamatosan tanuló tanár, üzletember, cégtulajdonos, férj, apa, férfi, ember…

Vantulek Zsolt szempontjai csütörtök este 6-tól a Rádió Bézsben!

„Ha megmondóembert keresel, olyasvalakit, aki azt hiszi magáról, nála van a Szent Grál, akkor azt javaslom, menj tovább.
Amit én tudok Neked adni, az a saját utamon szerzett bőséges tapasztalásokból, tanításokból, a saját bőrömön megélt élményekből származó, folyamatosan fejlődő tudás. Tanítóim között a legfontosabbak dr.Vladimir Komin, David Deida, Alex Vartman, Sumant Kant Kaul, és a legfontosabb tanítóm, aki az utamon kísér, a párom, társam, tükröm, Szilasi Márti.”

2016-08-18 18 óra
2016-08-18 19 óra

2016-08-11 18 óra
2016-08-11 19 óra Csütörtökön este 6-tól Boros Andrással beszélgetünk

„Azt, hogy humanisztikus pszichológus vagyok, nyilván meghatározza, hogy hol és kiktől tanultam. Most csak Virginia Satirt említeném, akinél emberibb embert, és mellesleg hatékonyabb terapeutát nem láttam. Egy életre meghatározó volt a vele való találkozás.
És hogy ez számomra mit jelent szakmailag?
Azt elsősorban, hogy az ember egy élő rendszer, akit nem kell noszogatni a fejlődésre, mert a lényegébe van kódolva a fejlődés. Csak meg kell nézni tavasszal a virágokat vagy a fákat: az ember, a maga szintjén ugyanezt csinálja.
Másrészt azt, hogy az ember egyben a nagybetűs Ember is, azaz olyan törekvésekkel és lehetőségekkel is rendelkezik, amikkel más élőlények nem. Ezért, amikor emberekkel dolgozom, igyekszem ehhez kapcsolódni, és megmutatni nekik ezt, vagy inkább rámutatni erre, hiszen mélyen úgyis tudja ezt mindenki. Másrészt segítek megtapasztalni azt is, hogy jobban járnak, ha nem ilyenné vagy olyanná akarnak válni, hanem ha felvállalják azt, akik valójában.
Harmadrészt jelenti azt is, hogy segítőként én is ember vagyok, a nagyszerűségemmel és a hibáimmal együtt, és a segítő kapcsolatban én is lehetek az, aki valójában vagyok. És nem azzal segítek vagy gyógyítok, ha igyekszem a tökéletesség és a tévedhetetlenség látszatát kelteni, hanem azzal, ha valódi, élő emberként vagyok a másik mellett. Talán nincs is ennél nagyszerűbb élmény… ”
Boros Andrással beszélgetünk

2016-08-04 18 óra
2016-08-04 19 óra

2016-07-28 18 óra
2016-07-28 19 óra

2016-07-21 18 óra
2016-07-21 19 óra

2016-07-14 18 óra
2016-07-14 19 óra

2016-07-07 18 óra
2016-07-07 19 óra

2016-06-30 18 óra
2016-06-30 19 óra

2016-06-23 18 óra
2016-06-23 19 óra

2016-06-16 18 óra
2016-06-16 19 óra

2016-06-09 18 óra
2016-06-09 19 óra

2016-06-02 18 óra
2016-06-02 19 óra

2016-05-26 18 óra
2016-05-26 19 óra

2016-05-19 18 óra
2016-05-19 19 óra

2016-05-12 18 óra
2016-05-12 19 óra

2016-05-05 18 óra
2016-05-05 19 óra

2016-04-28 18 óra
2016-04-28 19 óra

2016-04-21 18 óra
2016-04-21 19 óra

2016-04-14 18 óra
2016-04-14 19 óra

2016-04-07 18 óra
2016-04-07 19 óra

2016-03-31 18 óra
2016-03-31 19 óra

2016-03-24 18 óra
2016-03-24 19 óra

2016-03-17 18 óra
2016-03-17 19 óra

2016-03-10 18 óra
2016-03-10 19 óra

2016-03-03 18 óra
2016-03-03 19 óra

2016-02-25 18 óra
2016-02-25 19 óra

2016-02-25 18 óra
2016-02-25 19 óra

2016-02-18 18 óra
2016-02-18 19 óra

2016-02-11 18 óra
2016-02-11 19 óra

2016-02-04 18 óra
2016-02-04 19 óra

2016-01-28 18 óra
2016-01-28 19 óra

2016-01-21 18 óra
2016-01-21 19 óra

2016-01-14 18 óra
2016-01-14 19 óra

2016-01-07 18 óra
2016-01-07 19 óra

2015-12-17 18 óra
2015-12-17 19 óra

2015-12-10 18 óra
2015-12-10 19 óra

2015-12-03 18 óra
2015-12-03 19 óra

2015-11-26 18 óra
2015-11-26 19 óra

2015-11-19 18 óra
2015-11-19 19 óra

2015-11-12 18 óra
2015-11-12 19 óra

2015-11-05 18 óra
2015-11-05 19 óra

2015-10-29 18 óra
2015-10-29 19 óra

2015-10-15 18 óra
2015-10-15 19 óra

2015-10-08 18 óra
2015-10-08 19 óra

2015-10-01 18 óra
2015-10-01 19 óra

2015-09-24 18 óra
2015-09-24 19 óra

2015-09-17 18 óra
2015-09-17 19 óra

2015-09-10 18 óra
2015-09-10 19 óra

2015-08-27 18 óra
2015-08-27 19 óra

2015-08-13 18 óra
2015-08-13 19 óra

2015-08-06 18 óra
2015-08-06 19 óra

2015-07-30 18 óra
2015-07-30 19 óra

2015-07-23 18 óra
2015-07-23 19 óra

2015-07-16 18 óra
2015-07-16 19 óra

2015-07-09 18 óra
2015-07-09 19 óra Dr. Ruczek Éva orvos kineziológus, a Sexual Grounding Terápia magyarországi képviselője. „Azért lettem orvos, mert arról álmodtam, hogy segítek az embereknek. Mindig szem előtt kellett tartanom, hogy olyat csináljak, amiről hiszem, tapasztalom, hogy segít, és amivel őszintén és eredményesen lehetek mások szolgálatára. Mindig foglalkoztatott, miért választunk magunknak stresszes életet, és miért olyan nehéz átalakítani a szokásainkat. A Sexual Grounding Terápia magatartásorvoslás a gyakorlatban. Megérkezés a testbe, reakcióink szabályozása (nem korlátozása), személyes felelősségvállalás. ”

2015-07-02 18 óra
2015-07-02 19 óra „Úgy vettem észre, a földlakók sok korlátozó hiedelmet táplálnak magukkal szemben. Mi, szíriusziak másképp látjuk a világot..”. Július 2-án este a természetes nyelvtanulásról diskurálunk Murányi Péterrel a BÉZSben. Újraabbahagyók különös figyelmébe!

2015-06-25 18 óra
2015-06-25 19 óra

2015-06-18 18 óra
2015-06-18 19 óra

2015-06-11 18 óra
2015-06-11 19 óra

2015-06-04 18 óra
2015-06-04 19 óra Segal Péterrel beszélgetünk, aki férj, apa, az Otthonodba Hozzuk a Világot multikulturális alapítvány program igazgatója, executive coach és nemzetközi leadership tréner.

2015-05-28 18 óra
2015-05-28 19 óra Vendégünk: Haas György, a sétáló serpa. “2013 nyarától serpa lettem. Nagyvárosi serpa. Sétára hívom, és elkísérem azokat, akik szeretnének körbejárni egy témát, amit egyedül nem sikerül. Valami elakadást, problémát, döntési helyzetet. Nem adok tanácsot. Nem oldom meg a problémádat, nem döntök helyetted, 2-3 óra alatt mégis eljutunk valahová. Ha nem, akkor grátisz volt a séta. De tudom, hogy a válasz ott van, annál, aki a kérdést hozza. Csak nem fér hozzá. Én ezt a hozzáférést segítem.”

2015-05-21 18 óra
2015-05-21 19 óra „Sokkal jobban érdekel már egy ideje egy cégen belüli emberi energia, erőforrás, mint a villamos energia, ami az eredeti szakmámhoz kötött.” Makai B. András a vendégünk Nagyváradról

2015-05-14 18 óra
2015-05-14 19 óra Valóságteremtő, megoldásközpontú beszélgetések, jó kérdések mentén! Tegyi Enikő (PCC) hét éve coach. Kedvenc témája a személyes coachingban a leaderré válás. Rendszeresen dolgozik felsővezetői csoportokkal, vezet reziliencia-fejlesztő programokat.  Szívügye a brief coaching: az első coachok egyike, aki  szervezeti kultúra-fejlesztésben alkalmazza a megoldásközpontú brief coachingot és két éve pszichológusokat is képez. A Coaching alapok és irányzatok című nemrég megjelent akadémiai kötetben a megoldásközpontú brief coaching fejezet szerzője.

2015-05-07 18 óra
2015-05-07 19 óra Mai vendég: Mezei Andrea

„20 év versenysport múlttal a hátam mögött érkeztem az üzleti életbe. Egész életemben edzettem, tanultam, minden nap valamit tökéletesíteni akartam: vagy egy szervát, vagy valamilyen folyamatot, vagy a saját működésemet. A sportban tanultam meg, hogy minden nap edzeni kell. Mestereimtől tanultam meg azt, hogy nem kell mindig küzdeni és kitartani, hanem bölcsen elengedni is lehet.”

2015-04-30 18 óra
2015-04-30 19 óra Henrik Lell természetgyógyász, pszichoterapeuta és coach arra válaszol, hogy miért alkalmaz szívesen NLP-t és egyéb „gyorstechnikákat”, ha kliensei változni szeretnének, és fültanúi lehetünk, amikor élő adásban Generál Péter hiedelmeivel dolgozik.

2015-04-23 18 óra
2015-04-23 19 óra Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod. Konfuciusz (Kr.e. 551-479)

Scott Dinsmore, a világszerte 48 országban több mint százezer tagot számláló LiveYourLegend alapítója 3 praktikus segítő kérdést dolgozott ki a fenti kb 2500 éves gondolathoz: Mi hoz lázba? – Miben van szükséged segítségre? – Mi a következő lépés? Ha változtatni akarsz az életeden, erre a 3 kérdésre érdemes kitartóan keresni a számodra kielégítő válaszokat, és azt is tudd, hogy nem vagy egyedül: segítőkre és társakra is számíthatsz az útkeresésben a magyarországi Live Your Legend (Éld a Saját Történetedet!) klubokban.
A Kócsolom vendégei Neisz Laura és Raffai Krisztina, akik Budapesten szervezik és vezetik a LiveYourLegend találkozókat.

2015-04-16 18 óra
2015-04-16 19 óra „A 15 év élsport megadta nekem azokat az alappilléreket, hogy számomra a lehetetlen ne létezhessen… ” Bite Barbara business coach és vezetői tanácsadó, a Coaching Team csapatának ügyvezetője jegyzi a Fiatal Vezetők Akadémiáját, a Női Vezetők Akadémiáját, a Híd a Generációk között programot, a Fiatal Utca CSR tehetségprogramot, továbbá elindítója a Lean In Circle Budapest közösségének. Az ICF Magyar Tagozat elnökeként a minőségi coaching szakma megismertetésén dolgozik.

2015-04-09 18 óra
2015-04-09 19 óra „Vágyak,célok, inspiráció, motiváció, szenvedély, kurázsi,hitelesség, önazonosság, szabadság, elmélyülés, közösség, kapcsolódás, elfogadás, empátia, tapasztalati tanulás, kreativitás, változás, fejlődés, élmény…mindezen csodában osztozom nap, mint nap ügyfeleimmel, kollégáimmal. A szakmám a hivatásom, a hivatásom a hobbim…”  Németh Évivel beszélgetünk.

2015-04-02 18 óra
2015-04-02 19 óra „Egy japán mondás szerint mindenki új életet kezd 60 után. A születésnapomon elhatároztam, hogy ajándékként adok magamnak közel egy év távollétet, hogy azzá az emberré váljak, aki a hátralévő éveit majd értelmesen éli. Megtapasztaltam már, hogy a távollét a megszokottól segít világosan látni azt, amit tennem kell a jövőben.” … és Koczka Terézia nemzetközi nagyvállalalatok és felsővezetők üzleti tanácsadója, coach és tréner 2013-ban nekivágott, hogy a világ legkeményebb óceánjain versenyezve körülvitorlázza a Földet a 40,000 tengeri mérföldes Clipper 13-14 Round the World vitorlás verseny részvevőjeként…

2015-03-26 18 óra Coaching és fejlesztés a művészet eszközeivel. Svéda Dórával beszélgetünk arról, hogy milyen vizuális és kreatív technikákkal tudnak segíteni az art coachok, hogy képessé váljunk kibontakoztatni belső erőforrásainkat.

2015-03-26 19 óra Vendégünk Ardai Zoltán, az EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Magyar Vezetősége alelnöke és egy felsővezetőket fejlesztő cég tulajdonosa, aki kollégáival együtt többek közt azon is dolgozik, hogy a felsővezető hölgyek könnyebben áttörjék az „üvegplafont”.

2015-03-19 18 óra
2015-03-19 19 óra Adó-vevő. Mesteri hatásgyakorlás vagy manipuláció? Eladom neki vagy megveszi tőlem a portékát a kedves kliens? Ma professzionális értékesítőket kócsolunk: este 6-tól vendégünk Movik Gabriella, ingatlancoach és Takács Ferenc értékesítő, coach.

2015-03-12 18 óra Simonovits Zsófi, coach
2015-03-12 19 óra „Tisztelni mások akaratát és nem félni attól, ha hibázunk. Ez a teljesség és igényesség alapja.” Földi Miklós munka- és szervezetpszichológus, tréner és coach.  Beszélgetünk a terápia és a coaching határterületeiről, a műfajok közti átmenetekről, és elkalandozunk a mesék világába.

2015-03-05 18 óra 
2015-03-05 19 óra Pataki Katalin és Generál Péter ma megkócsolja az év kócsát. Beszélgetőtársunk Nemes Antónia, ACC, akit 2014-ben az ICF magyar tagozata az év coach-a díjjal jutalmazott.

2015-02-26 18 óra „…a nagy és hullámzó coaching tengerben misszió valamiféle eligazítás és rend teremtésének vállalása” írta Bagdy Emőke pszichológus, emeritus egyetemi tanár a Coaching alapok és irányzatok című könyv ajánlásában, amely 10 különböző coaching megközelítésről ad kellően pontos és komplex ismereteket a szakemberek és érdeklődő laikusok számára. A könyv szerkesztője Kelló Éva lesz a csütörtöki műsor vendége este 6 órától.
2015-02-26 19 óra 7 órától vendégünk Siklós Barbara, business és stílus coach, és bemutatkozik a Női Vezetők Akadémiája.

2015-02-19 18 óra Marshall B. Rosenberg és az empátia művészete
2015-02-19 19 óra

2015-02-12 18 óra Keresztes Károly az Erőszakmentes Kommunikációról, életről és halálról.
2015-02-12 19 óra Keveházi Katalin a JÓL-LÉT-ről, nők munkaerőpiaci helyzetéről, újrakezdésről, önmagunkra találásról

2015-02-05 18 óra
2015-02-05 19 óra Dr. Stefany-Tóth Judit
Executive coach, Gestalt terapeuta, dipl. szupervizor

”Egész életem során emberekkel foglalkoztam. Ügyvédi pályám alatt kezdtem tanulmányozni az emberi viselkedés természetét. Észrevettem ugyanis, hogy a jogi problémák mögött legtöbbször külső vagy belső emberi konfliktusok állnak. Érdeklődésem és szenvedélyem egyre inkább az emberek támogatása és fejlesztése felé vitt, ezért először elvégeztem a Károli Egyetem szupervizor szakát, majd több coach képzést és a Norwegian Gestalt Institute College Gestalt terapeuta képzését.

Felváltva az ügyvédi pályát, tizenkét éve dolgozom felső-, és közép vezetőkkel és magánemberekkel coachként, szupervizorként és Gestalt terapeutaként. A Károli Gáspár Egyetem szupervizor szakán oktatok. Emellett a Magyar Gestalt Egyesület elnökeként és a Magyar Coach Szervezetek Szövetségének alelnökeként is dolgozom a szakmánk fejlesztéséért.

Jogi munkám során alkalmazott megoldás-orientált és rendszerszemléletű gondolkodás módom, tizenkét év személyiségfejlesztő tanácsadói gyakorlatom során szerzett emberismeretem és vezetői coaching tudásom, valamint hat éve tartó Gestalt terápiás munkám és pszichológiai háttértudásom együttes alkalmazásával dolgozom a klienseimmel. Abban támogtom és kísérem őket, hogy egyrészt konkrét problémáikra konkrét megoldásokat találjanak, másrészt a bennük rejlő potenciálok és meglévő erőforrásaik növekedjenek. Hiszek abban, hogy mindenkiben benne rejlik az a tudás, amely ahhoz szükséges, hogy változzon, fejlődjön, tudatosabbá váljék és ezáltal boldogabb, teljesebb, egészségesebb életet éljen.”